Når du bor i lejebolig

Hvis du som lejer har mistanke om, at der er PCB i dit hjem, skal du kontakte udlejeren.

Udlejeren har ansvaret for at undersøge og fjerne tilstedeværende PCB, hvis indholdet af PCB i indeluften overskrider de gældende aktionsværdier.

Du skal have en begrundet mistanke om, at der er PCB i byggematerialer i din lejebolig, før din udlejer har pligt til at reagere. Hvis du har en måling, der viser, at indholdet af PCB i indeluften overskrider de gældende aktionsværdier, skal din udlejer reagere.

Du kan kontakte kommunen, hvis din udlejer ikke reagerer, eller hvis I er uenige om, hvordan problemet skal løses.

Kommunen har pligt til at gribe ind, hvis den bliver opmærksom på, at en bolig eller lokaler til ophold er sundhedsfarlige. Er der konstateret PCB i indeluften, der overskrider de gældende aktionsværdier, kan kommunen nedlægge forbud mod beboelse eller ophold (kondemnering).

Samtidig med at kommunen nedlægger et forbud mod beboelse eller ophold, fastsættes en frist for fraflytning. Fristen skal fastsættes i forhold til den risiko, der er ved fortsat benyttelse af de sundhedsfarlige lokaliteter. Embedslægen kan rådgive kommunen herom.

Gode råd til hvad du selv kan gøre

Hvis der er konstateret PCB i indeluften er der nogle forholdsregler, man kan tage i perioden, indtil der er udarbejdet en plan for nedbringelse af niveauet.

  • Luft godt ud et par gange om dagen. Udluftning ved åbne vinduer kan reducere PCB i indeluften
  • Gør rent. Støvsugning og aftørring af alle flader kan reducere en eventuel tilstedeværelse af PCB i indeluften
  • Undgå at berøre de materialer, som er mistænkt for at afgive PCB, fx fuger der kan være PCB-holdige.
  • Sænk evt. temperaturen i rummet. Fx kan PCB-holdige fuger afgive mere PCB ved høje temperaturer