Samarbejde med embedslægen

Hvis kommunen ikke har den fornødne sundhedsfaglige ekspertise, fx en kommunallæge, kan embedslægen rådgive kommunen sundhedsfagligt i sager om PCB og vurdere den konkrete situation sundhedsfagligt.

Kommunen har ansvaret for, at borgernes sundhedsrisiko bliver vurderet i konkrete sager. Embedslægen kan i den forbindelse rådgive kommunen og videregive anbefalinger og viden om sundhedsmæssige forhold.

Hvis der er mistanke om, at der er PCB i en bygning i kommunen, kan der indledes et egentligt samarbejde med relevante parter og rådgivere - herunder embedslægen.

Embedslægen kan kontaktes med henblik på vurdering af sundhedsrisikoen for brugere og beboere, når der er udført målinger af PCB-niveauet i en bygning.

Embedslægen kan fx også på opfordring fra kommunen deltage i borgermøder og i møder med skoler og daginstitutioner.