I hjemmet

Dit hjem bør ikke være forbundet med forøget helbredsrisiko at opholde sig i.

Du kan optage PCB gennem kosten, ved hudkontakt til PCB-holdige materialer eller ved indånding fra PCB-dampe i indeluften. Selvom afdampningen aftager over tid, afgiver PCB-holdige byggematerialer og tilgrænsede bygningsmaterialer, som PCB er sivet ind i, stadig PCB til indeluften efter mere end 30 år.

Det vurderes, at kun en lille andel af danske bygninger fra den aktuelle byggeperiode har så meget PCB i indeluften, at Sundhedsstyrelsens aktionsværdier er overskredet.

  • Bor du til leje, har ejeren af bygningen ansvaret for at undersøge, om der er PCB i dit hjem, hvis der er begrundet mistanke herom.
  • Bor du i ejer- eller andelsbolig, har du selv ansvaret for at undersøge for PCB og for eventuelt at fjerne PCB i dit hjem.

Kommunen har pligt til at gribe ind, hvis der er begrundet mistanke om tilstedeværelse af PCB i dit hjem, og boligens ejer ikke tager hånd om problemet. Hvis der er konstateret PCB i indeluften, der overskrider de gældende aktionsværdier, kan kommunen nedlægge forbud mod beboelse og ophold (kondemnering).

Kort om PCB

PCB er en forkortelse af Poly-Chlorede Biphenyler

PCB er en miljøgift, der kan skade mennesker og miljø

PCB blev brugt i byggematerialer som fx fugemasse og termoruder i perioden 1950 – 1977. Selvom der er PCB i bygningen, er det ikke givet, at det er forbundet med en forøget helbredsrisiko

PCB kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved hudkontakt med PCB-holdige materialer

PCB kan være helbredsskadelig, men formodes ikke at medføre akut sygdom. Ved langvarig udsættelse for høje værdier er der set skader på hud og forplantningsevne. Herudover er langtidsophobningen af PCB sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. Endvidere mistænkes PCB for at være kræftfremkaldende.