Lovgivning

Det er bygningsejerens ansvar at sikre, at en bygning ikke er sundhedsfarlig at bo eller opholde sig i, fx som følge af PCB.

Som privat boligejer har du selv ansvaret for at undersøge om, der er PCB i din bolig og evt. fjerne det.

Som udlejer har du ansvar for, at de udlejede lokaler kan bruges til det formål, de er udlejet til. Det må ikke være en helbredsrisiko for de mennesker, der bor eller opholder sig i lokalerne.

Som ejer af en bygning, hvor der er offentlig adgang, har du ansvar for, at brugerne af bygningen ikke bliver udsat for PCB-koncentrationer, der medfører en sundhedsrisiko. Ansvaret gælder uanset om bygningen bliver brugt til privat erhverv, daginstitution, skole, plejehjem, uddannelsesinstitution eller anden brug.

Det er kommunen, der har ansvar for, at kommunens skoler, daginstitutioner og plejehjem ikke er sundhedsfarlige at opholde sig i.

Som bygherre er du forpligtet ift. bekendtgørelse om bygherrens forpligtelser, som bl.a. indebærer, at du skal undersøge, om der er risiko for PCB.

Læs om bygningsejerens ansvar for at undersøge risikoen for PCB

Det kan du selv gøre

Du kan få hjælp til at identificere og håndtere PCB i din bygning hos en række virksomheder med specialviden om PCB. Du kan fx søge på internettet efter ”PCB” og ”undersøgelse” eller ”rådgivning” eller ”måling”, for at finde firmaer, der kan hjælpe dig.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

 

For:
Bygningsejere

Som bygningsejer har kommunen pligt til at sikre, at bygninger, hvor der bor og opholder sig mennesker, ikke er sundhedsfarlige; fx som følge af PCB.

Kommunen er som ejer forpligtet til at undersøge bygningerne for PCB, hvis der er mistanke om, at de kan være forurenet med PCB, så det er helbredsskadeligt.

Som ejer af en bygning, hvor der er offentlig adgang, har du ansvar for, at brugerne af bygningen ikke bliver udsat for PCB-koncentrationer, der medfører en sundhedsrisiko. Ansvaret gælder uanset om bygningen bliver brugt til privat erhverv, daginstitution, skole, plejehjem, uddannelsesinstitution eller anden brug.

Læs mere om kommunens ansvar for at undersøge risikoen for PCB

Det kan du selv gøre

Har du mistanke om, at der er PCB i offentlige bygninger, som du opholder dig i, kan du kontakte ejeren af bygningen eller kommunen.

Få mere at vide med PCB-risikooplysningsværktøjet

 

For:

Bygningsejere, kommuner

Som bygherre har du pligt til at undersøge bygninger fra perioden 1950-1977 for PCB, inden du begynder at rive dem ned eller renovere dem. Er der PCB i bygningen, skal du følge reglerne for håndtering af forurenet affald. Resultatet skal du sende til kommunen, senest to uger inden du starter en nedrivning eller renovering.

Først skal du foretage en såkaldt screening, som skal afklare, om din bygning kan indeholde PCB. Dette krav gælder, hvis renoverings- eller nedrivningsarbejdet:

  • omfatter udskiftning af termoruder,
  • omfatter mere end 10 m2, eller
  • giver mere end 1 tons affald

Din bygning kan indeholde PCB, hvis den:

  • er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977
  • har termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977

Viser screeningen, at der er risiko for, at bygningen indeholder PCB, skal du få lavet en kortlægning, hvor prøver fra bygningen analyseres for PCB. Det er kompliceret at identificere PCB, og derfor bør du få en fagkyndig i PCB til at hjælpe med at gennemgå huset for PCB-kilder.

Du skal sende resultatet af screening og kortlægning til kommunen, sammen med en vurdering af, hvor meget PCB-holdigt affald renoverings- eller nedrivningsarbejdet vil give.

Disse oplysninger skal sendes til kommunen senest to uger, inden du starter en nedrivning eller renovering.

Du skal frasortere PCB-forurenet affald, og du må ikke blande det med andet affald.

Læs mere om screeningspligt og håndtering af affald, der indeholder PCB på PCB-guiden

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

 

For:

Borgere, bygningsejere, kommuner

Det er bygningsejerens ansvar at sikre, at en bygning ikke er sundhedsfarlig at bo eller opholde sig i; fx som følge af PCB. Er en bygning fx ejet af kommunen, er det dem, der har pligt til at undersøge og eventuelt afhjælpe et PCB-problem.


Kommunen skal føre tilsyn med sine bygninger. Derfor har den også pligt til at forbyde brug af bygningen, hvis det er sundhedsfarligt at opholde sig i den.

Som ejer af en bygning, hvor der er offentlig adgang, har du ansvar for, at brugerne af bygningen ikke bliver udsat for PCB-koncentrationer, der medfører en sundhedsrisiko. Ansvaret gælder uanset om bygningen bliver brugt til privat erhverv, daginstitution, skole, plejehjem, uddannelsesinstitution eller anden brug.

Kommunen har tilsynspligt med bygninger. Det betyder, at de skal holde øje med, at bygninger, hvor der bor og opholder sig mennesker, ikke er sundhedsfarlige, som fx som følge af PCB.

Læs mere om kommunes ansvar for at undersøge risikoen for PCB

Det kan du selv gøre

Har du mistanke om, at der er PCB i offentlige bygninger, som du opholder dig i, kan du kontakte ejeren af bygningen eller kommunen.

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

 

For:

Bygningsejere, kommuner

Når du køber et hus, der er bygget, ombygget eller renoveret i perioden 1950-1977 er der risiko for, at det indeholder PCB. Du kan derfor bede sælger om at få lavet en undersøgelse for PCB, men det er ikke et lovkrav.

En undersøgelse af, om der er PCB i huset, kan laves efter retningslinjerne på PCB-guiden.dk

Det er ikke er et lovkrav, at der bliver undersøgt for PCB i forbindelse med ejendomshandler, og derfor kan du ikke kræve, at sælger laver undersøgelsen.

Vejledning til at undersøge om der er PCB i bygningen

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er og hvad du kan gøre.

Viden om udbredelsen af PCB i bygninger i Danmark er kortlagt af Miljøstyrelsen og Energistyrelsen i 2013.

 

For:

Borgere, bygningsejere