Kommuner

PCB og kommunens ansvar

Kommunen har tilsyns- og handlepligt over for sundhedsfarlige boliger og opholdsrum, genhusningsforpligtelse ved kondemnering, og tilsynspligt ved affaldshåndtering.

Fakta om PCB

Trin for trin vejledninger

Vejledningerne giver retningslinjer til, hvordan man håndterer PCB ved mistanke om eller konstatering af PCB i en bygning.

Håndtering af PCB-holdigt byggeaffald

Sådan håndterer man PCB-holdige byggematerialer

Se alle trin for trin vejledninger

Bygninger

Risiko for PCB i kommunale bygninger kan påvirke mange brugere. Se hvordan, kommunen håndterer det.

Genhusning

Beslutter kommunen at nedlægge et forbud mod beboelse som følge af PCB, har kommunen pligt til at anvise husstanden en anden bolig.

Affaldshåndtering

Få viden om kommunens tilsynspligt. Se også hvordan, kommunen håndterer og bortskaffer PCB.

Eksempler

Se gode eksempler på håndtering af PCB

Fakta om PCB

Når man skal identificere PCB, skal man gå systematisk til værks. Man kan indledningsvis vurdere sandsynligheden for PCB ud fra bygningens alder, viden om renoveringer og ved visuel gennemgang af relevante PCB-kilder. Egentlige målinger kan påvise, om der er PCB til stede, hvor og i hvilke mængder.

 

Fakta om PCB

Kontakt

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål om PCB, kan du finde yderligere oplysninger her