Undersøgelse

Prisen på, hvor meget det koster at fjerne PCB fra en bygning, afhænger af den konkrete bygning. Det har fx betydning hvilke byggematerialer, der indeholder PCB, hvor besværligt det er at fjerne dem, og hvor højt PCB-niveauet er.

Energistyrelsen har udgivet en rapport, hvor man kan læse om, hvad det har kostet i andre projekter at fjerne PCB. Her regner man med en enhedspris for alle bygningstyper. PCB i indeluften måles som koncentrationen af PCB pr. m3 luft.

Erfaringer fra andre projekter viser, at det koster mellem 500-5000 kr./ m2 at nedbringe PCB-niveauet. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at PCB-niveauet ligger under under 300 ng/m3.

Se rapport om priser for at fjerne PCB i bygninger i Vidensbanken på PCB-guiden

Det kan du selv gøre

Du kan få hjælp til at identificere og håndtere PCB i din bygning hos en række virksomheder med specialviden om PCB. Du kan fx søge på internettet efter ”PCB” og ”undersøgelse” eller ”rådgivning” eller ”måling”, for at finde firmaer, der kan hjælpe dig.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

 

For: 

Borgere, bygningsejere, kommuner

Når du skal identificere PCB, skal du gå systematisk til værks. Du kan først vurdere sandsynligheden for PCB ud fra bygningens alder, viden om renoveringer og ved at kigge på de mulige PCB-kilder. Du kan ikke se eller lugte PCB, men målinger kan vise, om der er PCB i bygningen.

Er din bygning opført eller renoveret i perioden 1950-1977 kan der være brugt PCB i visse byggematerialer. Bl.a. elastiske fuger og termoruder.

Risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden giver dig mulighed for selv at undersøge, om du har PCB-kilder i dit hus eller din bygning. Du får svar på, om du kan have PCB i din bygning, og om der er risiko for, at der er PCB i din indeluft. Samtidigt får du gode råd til, hvordan du håndterer eventuelt PCB-holdigt byggemateriale.

Læs om måling af PCB på PCB-guiden

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

 

For:

Borgere, bygningsejere, kommuner