PCB i den danske bygningsmasse

Kortlægningen af PCB i den danske bygningsmasse er et af 19 initiativer i "Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger" og er en repræsentativ, stikprøvebaseret kortlægning af udbredelsen af PCB i bygningstyper, byggematerialer og indeluften i danske bygninger.

Første del af kortlægningen, der omhandlede udbredelsen af PCB i byggematerialer og PCB i skoler, blev offentliggjort i juni 2013. Anden og sidste del af kortlægningens resultater omhandler PCB i indeluft og er færdiggjort i december 2013. Den samlede kortlægning foreligger hermed.

Kortlægningen konkluderer, at PCB har været anvendt i en stor andel af bygninger, der er opført i PCB-perioden (1950-1977). I langt de fleste af bygningerne medfører tilstedeværelsen af PCB i bygningen ikke, at Sundhedsstyrelsens vejledende aktionsværdier for PCB i indeluften overskrides.

Du kan læse den samlede kortlægningsrapport ved at klikke på linket i menuen til højre. Her finder du også et kort faktaark med sammenfattende resultater.