Hvad er PCB og hvad kan du gøre?

PCB er en miljøgift, der blev brugt i byggematerialer som f.eks. fugemasser og termoruder i perioden 1950-1977.

PCB RISIKOOPLYSNINGSVÆRKTØJ

Risikooplysningsværktøjet er udviklet for at give dig mulighed for selv at undersøge, om du har PCB-kilder i dit hus eller din bygning. Du får svar på, om de eventuelle kilder kan have en påvirkning med PCB i byggematerialer eller i boligens indeluft . Samtidigt får du gode råd til, hvordan du håndterer eventuelt PCB-holdigt byggemateriale.

Få svar på:

  • Hvor stor er risikoen?
  • Hvor finder jeg PCB?
  • Hvordan kommer jeg af med PCB?

Identificér PCB-holdige kilder i din bygning

Fjern PCB-holdige kilder, også når du renoverer