Byggerådgivere

Vær opmærksom på, at der er sandsynlighed for at støde på PCB, når du arbejder med bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977.

Som byggerådgiver har du rådgiveransvar. Det betyder, at du skal rådgive din klient om hvilke forundersøgelser, I bør udføre på projektet i forhold til PCB.

Dit rådgiveransvar medfører:

 • At du skal angive hvilke risici der er for PCB og andre forhold, der har betydning for projektet i projektbeskrivelsen
 • At du skal forholde dig til om der eventuelt kan være PCB i de bygningsdele, som projektet vil berøre.

Byggematerialer hvor PCB har været anvendt

 • Termoruder
 • Indvendige og udvendige fugemasser
 • Gulvmasser
 • Maling, ved behov for særlig holdbarhed
 • Gulvbelægning i vådrum, og på steder med kraftig slid
 • Isolerings- og kølemiddel i elektrisk udstyr
 • Kondensatorer i køleskabe, lysarmaturer og elektriske apparater
 • Transformatorer
 • Elektriske kabler.