Måling

Du bør bruge fagfolk, der har dokumenteret erfaring med PCB til at undersøge din bygning. Det er kompliceret at identificere og afhjælpe et PCB-problem, samtidig med at man skal kende miljø- og arbejdsmiljøreglerne.

En PCB-måling er kompliceret, kræver erfaring og det rette udstyr og derfor bør du få virksomheder med dokumenteret erfaring til at planlægge og gennemføre målingen.

Du kan få hjælp til at identificere og håndtere PCB i din bygning hos en række virksomheder med specialviden om PCB. Du kan fx søge på internettet efter ”PCB” og ”undersøgelse” eller ”rådgivning” eller ”måling”, for at finde firmaer, der kan hjælpe dig.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

 

For: 

Borgere, bygningsejere, kommuner

PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø. PCB afgives fra byggematerialer, men er ikke akut giftigt for mennesker. Det kan dog være en helbredsrisiko, hvis vi bliver udsat for forhøjede niveauer af PCB igennem flere år. Mennesker kan optage PCB gennem kosten, gennem huden eller ved indånding.

For høje niveauer af PCB i indeluften udgør en risiko for helbredet, og Miljøstyrelsen har fastlagt grænseværdier for, hvornår PCB-holdigt materiale er farligt affald. Sundhedsstyrelsen har fastsat vejledende aktionsværdier for, hvor meget PCB der må være i luften i bygninger. Sundhedsstyrelsen vejleder også om, hvor stor koncentrationen af PCB må være i indeluften, før der kan være en helbredsrisiko.

PCB findes i byggematerialer, der blev brugt i perioden 1950-1977, men de kan stadig afgive PCB efter mere end 30 år. I dag er det forbudt at bruge PCB, men stoffet findes stadig i vores omgivelser.

Aktionsværdier for PCB i indeluften

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

Viden om udbredelsen af PCB i bygninger i Danmark er kortlagt af Miljøstyrelsen og Energistyrelsen i 2013.

 

For: 

Borgere, byggevirksomheder, bygningsejere, kommuner

PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø. PCB afgives fra byggematerialer, men er ikke akut giftigt for mennesker. Det kan dog være en helbredsrisiko, hvis vi bliver udsat for forhøjede niveauer af PCB igennem flere år. PCB mistænkes bl.a. for at skade organer, immunforsvar, hormonsystem og være kræftfremkaldende.

Er mennesker udsat for PCB gennem en lang årrække, kan der ske skader på hud og forplantningsevne. Ophober PCB sig i kroppen over længere tid, er der risiko for skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunforsvar og hormonsystem. PCB er mistænkt for også at være kræftfremkaldende.

Mennesker optager primært PCB gennem kosten, men PCB kan også blive optaget ved indånding og ved hudkontakt med PCB-holdige materialer. Fødevarer er generelt den største kilde til PCB i kroppen.

Særligt spædbørn, gravide og ammende kvinder bør ikke opholde sig i bygninger med for højt PCB-niveau.

Fakta om PCB

Det kan du selv gøre

Er du nervøs for, om dit helbred er påvirket af PCB fra din bygning bør du kontakte din egen læge.

Læs mere om de helbredsmæssige effekter af PCB

 

For:

Borgere, bygningsejere, kommuner

Når du skal identificere PCB, skal du gå systematisk til værks. Du kan først vurdere sandsynligheden for PCB ud fra bygningens alder, viden om renoveringer og ved at kigge på de mulige PCB-kilder. Du kan ikke se eller lugte PCB, men målinger kan vise, om der er PCB i bygningen.

Er din bygning opført eller renoveret i perioden 1950-1977 kan der være brugt PCB i visse byggematerialer. Bl.a. elastiske fuger og termoruder.

Risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden giver dig mulighed for selv at undersøge, om du har PCB-kilder i dit hus eller din bygning. Du får svar på, om du kan have PCB i din bygning, og om der er risiko for, at der er PCB i din indeluft. Samtidigt får du gode råd til, hvordan du håndterer eventuelt PCB-holdigt byggemateriale.

Læs om måling af PCB på PCB-guiden

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

 

For:

Borgere, bygningsejere, kommuner

 

Når du skal identificere PCB, skal du gå systematisk til værks. Du kan først vurdere sandsynligheden for PCB ud fra bygningens alder, viden om renoveringer og ved at se på de mulige PCB-kilder. Du kan ikke se eller lugte PCB, men målinger kan vise, om der er PCB i bygningen.

Er din bygning opført eller renoveret i perioden 1950-1977, kan der være brugt PCB i visse byggematerialer. Bl.a. elastiske fuger og termoruder.

Risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden giver dig mulighed for selv at undersøge, om du har PCB-kilder i dit hus eller din bygning. Du får svar på, om du kan have PCB i din bygning, og om der er risiko for, at der er PCB i din indeluft. Samtidigt får du gode råd til, hvordan du håndterer eventuelt PCB-holdigt byggemateriale.

Er du i tvivl om, hvornår bygningen er opført, kan du tjekke det ved at slå op i OIS-databasen på adresseniveau eller i kommunens byggesagsregister.

PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden
Det kan du selv gøre

Du kan få hjælp til at identificere og håndtere PCB i din bygning hos en række virksomheder med specialviden om PCB. Du kan fx søge på internettet efter ”PCB” og ”undersøgelse” eller ”rådgivning” eller ”måling”, for at finde firmaer, der kan hjælpe dig.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

 

For:

Borgere, bygningsejere, kommuner