Sådan gør du, hvis du har mistanke om PCB i din lejebolig

Det er udlejeren, der har ansvaret for, at der ikke er et sundhedsskadeligt indeklima i din lejebolig, herunder tilstedeværelse af PCB, der overskrider Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdier.

Hvis du som lejer har begrundet mistanke om, at der er PCB i din bolig, kan du:

1. Kontakte udlejeren eller administrator af ejendommen.

 • Du skal som lejer have viden eller begrundet mistanke om, at der i din bolig er en forøget helbredsrisiko på grund af PCB. Hvis prøveresultater viser, at indholdet af PCB i indeluften overskrider de gældende aktionsværdier, vil det normalt være tilstrækkelig dokumentation.
 • Da udlejeren har ansvaret for, at de udlejede lokaler kan anvendes til det formål, de er udlejet til, skal udlejeren undersøge problemet nærmere, hvis mistanken er begrundet.

2. Hvis udlejer ikke reagerer, eller der er uenighed om problemets omfang, kan lejer rette henvendelse til kommunen.

3. Kommunalbestyrelsen har pligt til at reagere, hvis den bliver opmærksom på, at en bolig er sundhedsfarlig.

4. Kommunalbestyrelsen afgør, om der er tale om sundhedsfare.

Gode råd til hvad du selv kan gøre

Hvis der er konstateret PCB i indeluften er der nogle forholdsregler, man kan tage i perioden, indtil der er udarbejdet en plan for nedbringelse af niveauet.

 • Luft godt ud et par gange om dagen. Udluftning ved åbne vinduer kan reducere PCB i indeluften
 • Gør rent. Støvsugning og aftørring af alle flader kan reducere en eventuel tilstedeværelse af PCB i indeluften
 • Undgå at berøre de materialer, som er mistænkt for at afgive PCB, fx fuger der kan være PCB-holdige.
 • Sænk evt. temperaturen i rummet. Fx kan PCB-holdige fuger afgive mere PCB ved høje temperaturer

Kort om PCB

 • PCB er en forkortelse af Poly-Chlorede Biphenyler
 • PCB er en miljøgift, der kan skade mennesker og miljø
 • PCB blev brugt i byggematerialer som fx fugemasse og termoruder i perioden 1950 – 1977. Selvom der er PCB i bygningen, er det ikke givet, at det er forbundet med en forøget helbredsrisiko
 • PCB kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved hudkontakt med PCB-holdige materialer
 • PCB kan være helbredsskadelig, men formodes ikke at medføre akut sygdom. Ved langvarig udsættelse for høje værdier er der set skader på hud og forplantningsevne. Herudover er langtidsophobningen af PCB sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. Endvidere mistænkes PCB for at være kræftfremkaldende.