Borgere

PCB og indeluft

Bliver børn i skoler og daginstitutioner syge af PCB i indeluften?

Læs Sundhedsstyrelsens nye FAQ om børn og gravide.

Helbredsmæssige effekter

I hjemmet

Hvordan skal du og din familie forholde jer til PCB i hjemmet? Det er ejeren af boligen, som har ansvaret.

På arbejdspladsen

Hvad gør du, hvis du er i tvivl om du er i kontakt med PCB på dit arbejde? Din arbejdsgiver har ansvaret.

I institutioner

Hvordan skal du og din familie forholde jer til PCB i skoler, daginstitutioner og på plejehjem?

Eksempler

Se gode eksempler på håndtering af PCB.

Fakta om PCB

PCB er udbredt i byggeriet i Danmark, men vi kender kun omfanget delvist. PCB-holdige materialer blev brugt i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977. De største mængder af PCB, findes i dag i elastiske fuger og i termoruder

Selvom der er PCB i dit hjem, er det ikke givet, at det er forbundet med forøget helbredsrisiko. Det vurderes at kun en lille andel af danske bygninger fra den aktuelle byggeperiode har så meget PCB i indeluften, at der er behov for at renovere.

 

PCB i den danske bygningsmasse

Kontakt

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål om PCB, kan du finde yderligere oplysninger her