Presserum

Kontakten til pressen prioriteres højt. Vores mål er at gøre det let, hurtigt og udbytterigt for dig som journalist at arbejde sammen med os. Og vi gør, hvad vi kan, for at hjælpe dig frem til de oplysninger, du skal bruge.

Miljøstyrelsen - affaldshåndtering af PCB
E-mail: mst@mst.dk

Arbejdstilsynet – arbejdsmiljø i forbindelse med PCB
E-mail: presse@at.dk

Sundhedsstyrelsen – sundhed og aktionsværdier
E-mail: presse@sst.dk

Bolig- og Planstyrelsen - vejledning om PCB i byggematerialer og indeluft
E-mail: presse@bpst.dk