Genhusning

Beslutter kommunen efter byfornyelsesloven at nedlægge et forbud mod beboelse (kondemnering), har kommunen pligt til at anvise husstanden en anden bolig.

Genhusningsforpligtelsen gælder husstande i lejeboliger, ejer- og andelsboliger.

Loven opererer med to forskellige former for genhusning:

  • Permanent genhusning
  • Midlertidig genhusning

Læs mere om hvordan genhusning foregår under Borgere