Kontakt

Har du spørgsmål om PCB, som du ikke kan finde svar på, kan du ringe til de myndigheder, der har ansvaret for indsatsen mod PCB.

Pcb-guiden er en tværministeriel hjemmeside, hvor nedenstående myndigheder har ansvaret for PCB-problematikken på hver deres ressortområde:

Miljøstyrelsen - affaldshåndtering af PCB
E-mail: info@mst.dk

Arbejdstilsynet – arbejdsmiljø i forbindelse med PCB
E-mail: at@at.dk

Sundhedsstyrelsen – sundhed og aktionsværdier
E-mail: sst@sst.dk

Bolig- og Planstyrelsen - vejledning om PCB i byggematerialer og indeluft
E-mail: byggeri@bpst.dk