Bygningsarbejdere og PCB

Hvis du arbejder med renovering eller nedrivning af bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, er der risiko for at støde på PCB-holdige byggematerialer.

Ved renoveringsarbejde og nedrivning af bygninger opført før 1977 har din arbejdsgiver pligt til at sørge for den nødvendige viden om PCB og andre farlige stoffer i de bygningsdele, der skal gøres indgreb i. Viser det sig under byggearbejdet, at fx bløde fuger har været skjult, skal du stoppe arbejdet og kontakte din arbejdsgiver, så det kan blive undersøgt, om de indeholder PCB. Hvis der er PCB i byggematerialet eller bygningsdelene, eller der er mistanke om, at der er PCB, skal du benytte personlige værnemidler, der beskytter effektivt mod skadelige påvirkninger.

Ved arbejde i bygninger med PCB skal det sikres, at unødig påvirkning fra PCB undgås ved rengøring og udluftning.

Arbejdet med byggematerialer og bygningsdele indeholdende PCB skal indgå i den lovpligtige arbejdspladsvurdering.

Du kan kontakte Arbejdstilsynet, hvis din arbejdsgiver ikke reagerer, eller hvis I er uenige om spørgsmålet om PCB på din arbejdsplads. Arbejdstilsynet kan give påbud, hvis der er problemer med PCB.

Kort om PCB

PCB er en forkortelse af PolyCholorede Biphenyler

PCB er en miljøfarlig gift, der kan skade mennesker og miljø

PCB blev brugt i byggematerialer som fx fugemasse og termoruder i perioden 1950 – 1977. Selvom der er PCB i bygningen, er det ikke givet, at der er en forøget helbredsrisiko

PCB kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved berøring

PCBs skadevirkninger ses først efter mange års påvirkning.