Om PCB-guiden

PCB-guiden er et led i regeringens handlingsplan mod PCB i bygninger fra maj 2011, og skal sammen med en hotline vejlede borgere, kommuner og virksomheder i, hvordan de håndterer PCB. Guiden er udarbejdet af fem ansvarlige myndigheder på området.

Guiden rummer målrettet information om PCB i bygninger til borgere, virksomheder og kommuner, så de kan finde den information, der er relevant for netop deres målgruppe.

Det er heldigvis et fåtal, der vil opleve at stå overfor et PCB-problem i deres bygning. Men skulle det ske, tilbyder guiden handlingsanvisende information, der er kombineret med eksempler og trin-for-trin vejledninger.

Skulle der stadig være ubesvarede spørgsmål, kan en tilhørende hotline give svar umiddelbart – eller indhente svar fra relevante eksperter. Generelle svar af almen interesse vil blive tilgængelige for brugerne her på siden.

Bag guiden

PCB-problematikken ligger hos fem myndigheder, som i fællesskab udarbejder guiden:

  • Miljøstyrelsen - affaldshåndtering af PCB
  • Arbejdstilsynet – arbejdsmiljø i forbindelse med PCB
  • Sundhedsstyrelsen – sundhed og aktionsværdier
  • Bolig- og Planstyrelsen - vejledning om PCB i byggematerialer og indeluft
  • Indenrigs- og Boligministeriet - regler for sundhedsfarlige boliger og opholdsrum

De fem myndigheder har bidraget med information om hver deres område, så guiden kommer hele vejen rundt om problematikken med PCB i bygninger. Myndighederne vil løbende opdatere guiden i takt med, at ny viden bliver tilvejebragt.

Fejlmeldinger

Fejl eller tekniske problemer med hjemmesiden sendes til: bpst@bpst.dk

Initiativer

Regeringen vil med handlingsplanen styrke grundlaget for, at PCB i bygninger identificeres og håndteres korrekt, således at arbejdsmiljø og indeluft hverken udgør en sundhedsfare for beboere, brugere af bygningen eller bygningsarbejdere. Derfor blev det besluttet at kortlægge udbredelsen af PCB i bygninger og materialer i en undersøgelse, som blev afsluttet i 2013. Derudover skal handlingsplanen styrke indsatsen for at bortskaffe PCB-holdigt byggeaffald korrekt.

Læs mere om kortlægningens resultater