Rådgiveransvar

Som rådgiver skal du være opmærksom på, at du har rådgiveransvar. Det betyder at du skal rådgive din klient om, hvilke forundersøgelser I bør udføre på projektet i forhold til PCB.

Dit rådgiveransvar medfører:

  • At du skal angive hvilke risici, der er for PCB samt andre forhold, der har betydning for projektet.
  • At du skal forholde dig til, om der eventuelt kan være PCB i de bygningsdele, som projektet vil berøre.

Kort om PCB

PCB er en forkortelse af Poly-Chlorede Biphenyler

PCB er en miljøgift, der kan skade mennesker og miljø

PCB blev brugt i byggematerialer som fx fugemasse og termoruder i perioden 1950 – 1977. Selvom der er PCB i bygningen, er det ikke givet, at det er forbundet med en forøget helbredsrisiko

PCB kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved hudkontakt med PCB-holdige materialer

PCB kan være helbredsskadelig, men formodes ikke at medføre akut sygdom. Ved langvarig udsættelse for høje værdier er der set skader på hud og forplantningsevne. Herudover er langtidsophobningen af PCB sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. Endvidere mistænkes PCB for at være kræftfremkaldende.