Ansatte og arbejdsmiljø

Som medarbejder skal du være beskyttet mod PCB på din arbejdsplads. Indeklimaet skal være sikkert, og du skal være beskyttet mod PCB.

Du må ikke blive udsat for farlige stoffer på din arbejdsplads. Informér din arbejdsgiver, hvis du har mistanke om, at der er PCB på din arbejdsplads. Din arbejdsgiver har pligt til at undersøge, om der er PCB i lokalerne, hvor du arbejder, hvis der er risiko for, at der kan forekomme PCB.

Spørgsmålet om PCB i indeklimaet skal indgå i den lovpligtige arbejdspladsvurdering, hvis der er et problem.

Du kan kontakte Arbejdstilsynet, hvis din arbejdsgiver ikke reagerer, eller hvis I er uenige om spørgsmålet om PCB på din arbejdsplads. Arbejdstilsynet kan give påbud om, at der skal iværksættes midlertidige eller varige foranstaltninger til at nedbringe niveauet af PCB, hvis der er konstateret problemer.

Gode råd til hvad du selv kan gøre

Hvis der er konstateret PCB i indeluften er der nogle forholdsregler, man kan tage i perioden, indtil der er udarbejdet en plan for nedbringelse af niveauet.

  • Luft godt ud et par gange om dagen. Udluftning ved åbne vinduer kan reducere PCB i indeluften
  • Gør rent. Støvsugning og aftørring af alle flader kan reducere en eventuel tilstedeværelse af PCB i indeluften
  • Undgå at berøre de materialer, som er mistænkt for at afgive PCB, fx fuger der kan være PCB-holdige.
  • Sænk evt. temperaturen i rummet. Fx kan PCB-holdige fuger afgive mere PCB ved høje temperaturer

Kort om PCB

PCB er en forkortelse af PolyCholorede Biphenyler

PCB er en miljøfarlig gift, der kan skade mennesker og miljø

PCB blev brugt i byggematerialer som fx fugemasse og termoruder i perioden 1950 – 1977. Selvom der er PCB i bygningen, er det ikke givet, at der er en forøget helbredsrisiko

PCB kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved berøring

PCBs skadevirkninger ses først efter mange års påvirkning.