Generelt

 

Det er bygningsejerens ansvar at sikre, at en bygning ikke er sundhedsfarlig at bo eller opholde sig i, fx som følge af PCB.

Som privat boligejer har du selv ansvaret for at undersøge om, der er PCB i din bolig og evt. fjerne det.

Som udlejer har du ansvar for, at de udlejede lokaler kan bruges til det formål, de er udlejet til. Det må ikke være en helbredsrisiko for de mennesker, der bor eller opholder sig i lokalerne.

Som ejer af en bygning, hvor der er offentlig adgang, har du ansvar for, at brugerne af bygningen ikke bliver udsat for PCB-koncentrationer, der medfører en sundhedsrisiko. Ansvaret gælder uanset om bygningen bliver brugt til privat erhverv, daginstitution, skole, plejehjem, uddannelsesinstitution eller anden brug.

Det er kommunen, der har ansvar for, at kommunens skoler, daginstitutioner og plejehjem ikke er sundhedsfarlige at opholde sig i.

Som bygherre er du forpligtet ift. bekendtgørelse om bygherrens forpligtelser, som bl.a. indebærer, at du skal undersøge, om der er risiko for PCB.

Læs om bygningsejerens ansvar for at undersøge risikoen for PCB
Det kan du selv gøre

Du kan få hjælp til at identificere og håndtere PCB i din bygning hos en række virksomheder med specialviden om PCB. Du kan fx søge på internettet efter ”PCB” og ”undersøgelse” eller ”rådgivning” eller ”måling”, for at finde firmaer, der kan hjælpe dig.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

 

For: 

Bygningsejere

PCB er en miljøgift, der kan skade mennesker og miljø. PCB blev brugt i byggematerialer i perioden 1950-1977. PCB er bl.a. blevet brugt i fuger, termovinduer og visse typer malinger og gulvbelægninger, samt i lysstofarmaturer frem til 1986.

PCB er en forkortelse af Poly-Chlorede Biphenyler. PCB er giftigt og kan udgøre en sundhedsrisiko, hvis du udsættes for PCB gennem en lang periode. Mennesker kan optage PCB gennem kosten, gennem huden eller ved indånding. Du bør derfor undersøge, om dit hus eller din bygning er i risiko for at indeholde PCB. PCB findes i byggematerialer, der blev brugt i perioden 1950-1977 og i lysstofarmaturer, der blev fremstillet frem til 1986. Disse byggematerialer kan stadig afgive PCB efter mere end 30 år. Du kan læse mere om stoffet på PCB-guiden.

Læs mere om hvad PCB er

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning. Viden om udbredelsen af PCB i bygninger i Danmark er kortlagt af Miljøstyrelsen og Energistyrelsen i 2013.

 

 

For: 

Borgere, byggevirksomheder, bygningsejere, kommuner

 

Inden du går i gang med at renovere, eller ombygge eller rive din bygning ned, skal du er det vigtigt at finde ud af om, den indeholder der er brugt PCB-holdige byggematerialer. Det PCB-holdige byggeaffald skal nemlig håndteres korrekt, så det ikke bliver spredt i miljøet. Det er dig, der som bygherrens har ansvar at undersøge bygningen undersøges inden arbejdet startes. Du skal frasortere PCB-forurenede affald og du må ikke blande det med andet affald.

Som bygherre har du ansvar for, at din bygningen bliver undersøgt for om den indeholder PCB-holdige materialer, inden du påbegynder en renovering eller nedrivning.

Først skal du foretage en såkaldt screening, som skal afklare om din bygning kan indeholde PCB. Du skal screene din bygning for PCB hvis renoverings- eller nedrivningsarbejdet:

 • omfatter udskiftning termoruder,
 • omfatter mere end 10 m2, eller
 • giver mere end 1 tons affald

Din bygning kan indeholde PCB, hvis den:

 • er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977
 • har termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977


Viser screeningen , at der er risiko for, at bygningen indeholder PCB, skal du som bygherre få lavet en kortlægning, hvor prøver fra bygningen analyseres for PCB. Det er kompliceret at identificere PCB, og derfor bør du få en fagkyndig i PCB til at hjælpe med at gennemgå huset for PCB-kilder.

Du skal sende resultatet af screening og en kortlægning til kommunen, sammen med en vurdering af, hvor meget PCB-holdigt affald renoverings- eller nedrivningsarbejdet vil give.

Læs mere om screeningspligt og håndtering af affald, der indeholder PCB på PCB-guiden

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

 

For: 
Borgere, bygningsejere

Når du køber et hus, der er bygget, ombygget eller renoveret i perioden 1950-1977, skal du være opmærksom på, at PCB i vidt omfang blev brugt i byggematerialer i denne periode. Det kan derfor være en god idé, at få foretaget en undersøgelse for PCB i forbindelse med handlen.

Byggematerialer, hvor der er tilsat PCB, omfatter bl.a. fuger, termoruder, slidstærke maling og gulvbelægning og kondensatorer i lysstofarmaturer.

Når man skal identificere PCB, skal man gå systematisk til værks. Man kan indledningsvis vurdere sandsynligheden for PCB ud fra bygningens alder, viden om renoveringer og ved visuel gennemgang af relevante PCB-kilder. Egentlige målinger kan påvise, om der er PCB til stede, hvor og i hvilke mængder.

Vejledning til at undersøge om der er PCB i bygningen

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er og hvad du kan gøre.

Viden om udbredelsen af PCB i bygninger i Danmark er kortlagt af Miljøstyrelsen og Energistyrelsen i 2013.

 

For:
Borgere, bygningsejere

Prisen på, hvor meget det koster at fjerne PCB fra en bygning, afhænger af den konkrete bygning. Det har fx betydning hvilke byggematerialer, der indeholder PCB, hvor besværligt det er at fjerne dem, og hvor højt PCB-niveauet er.

Energistyrelsen har udgivet en rapport, hvor man kan læse om, hvad det har kostet i andre projekter at fjerne PCB. Her regner man med en enhedspris for alle bygningstyper. PCB i indeluften måles som koncentrationen af PCB pr. m3 luft.

Erfaringer fra andre projekter viser, at det koster mellem 500-5000 kr./ m2 at nedbringe PCB-niveauet. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at PCB-niveauet ligger under under 300 ng/m3.

Se rapport om priser for at fjerne PCB i bygninger i Vidensbanken på PCB-guiden

Det kan du selv gøre

Du kan få hjælp til at identificere og håndtere PCB i din bygning hos en række virksomheder med specialviden om PCB. Du kan fx søge på internettet efter ”PCB” og ”undersøgelse” eller ”rådgivning” eller ”måling”, for at finde firmaer, der kan hjælpe dig.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

 

For: 

Borgere, bygningsejere, kommuner

PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø. PCB afgives fra byggematerialer, men er ikke akut giftigt for mennesker. Det kan dog være en helbredsrisiko, hvis vi bliver udsat for forhøjede niveauer af PCB igennem flere år. Mennesker kan optage PCB gennem kosten, gennem huden eller ved indånding.

For høje niveauer af PCB i indeluften udgør en risiko for helbredet, og Miljøstyrelsen har fastlagt grænseværdier for, hvornår PCB-holdigt materiale er farligt affald. Sundhedsstyrelsen har fastsat vejledende aktionsværdier for, hvor meget PCB der må være i luften i bygninger. Sundhedsstyrelsen vejleder også om, hvor stor koncentrationen af PCB må være i indeluften, før der kan være en helbredsrisiko.

PCB findes i byggematerialer, der blev brugt i perioden 1950-1977, men de kan stadig afgive PCB efter mere end 30 år. I dag er det forbudt at bruge PCB, men stoffet findes stadig i vores omgivelser.

Aktionsværdier for PBC i indeluften

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

Viden om udbredelsen af PCB i bygninger i Danmark er kortlagt af Miljøstyrelsen og Energistyrelsen i 2013.

 

For:

Borgere, byggevirksomheder, bygningsejere, kommuner

PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø. PCB afgives fra byggematerialer, men er ikke akut giftigt for mennesker. Det kan dog være en helbredsrisiko, hvis vi bliver udsat for forhøjede niveauer af PCB igennem flere år. PCB mistænkes bl.a. for at skade organer, immunforsvar, hormonsystem og være kræftfremkaldende.

Er mennesker udsat for PCB gennem en lang årrække, kan der ske skader på hud og forplantningsevne. Ophober PCB sig i kroppen over længere tid, er der risiko for skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunforsvar og hormonsystem. PCB er mistænkt for også at være kræftfremkaldende.

Mennesker optager primært PCB gennem kosten, men PCB kan også blive optaget ved indånding og ved hudkontakt med PCB-holdige materialer. Fødevarer er generelt den største kilde til PCB i kroppen.

Særligt spædbørn, gravide og ammende kvinder bør ikke opholde sig i bygninger med for højt PCB-niveau.

Fakta om PCB

Det kan du selv gøre

Er du nervøs for, om dit helbred er påvirket af PCB fra din bygning bør du kontakte din egen læge.

Læs mere om de helbredsmæssige effekter af PCB

 

For: 
Borgere, bygningsejere, kommuner

Når du skal identificere PCB, skal du gå systematisk til værks. Du kan først vurdere sandsynligheden for PCB ud fra bygningens alder, viden om renoveringer og ved at kigge på de mulige PCB-kilder. Du kan ikke se eller lugte PCB, men målinger kan vise, om der er PCB i bygningen.

Er din bygning opført eller renoveret i perioden 1950-1977 kan der være brugt PCB i visse byggematerialer. Bl.a. elastiske fuger og termoruder.

Risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden giver dig mulighed for selv at undersøge, om du har PCB-kilder i dit hus eller din bygning. Du får svar på, om du kan have PCB i din bygning, og om der er risiko for, at der er PCB i din indeluft. Samtidigt får du gode råd til, hvordan du håndterer eventuelt PCB-holdigt byggemateriale.

Læs om måling af PCB på PCB-guiden

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

Trin-for-Trin kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

 

For:
Borgere, bygningsejere, kommuner

I perioden 1950-1977 blev PCB ofte brugt i fuger, termoruder og slidstærke malinger og gulvbelægninger. Frem til 1986 også i lysstofrør (kondensatorerne i lysstofarmaturer).

PCB blev brugt på grund af sine tekniske egenskaber, som bl.a. giver byggematerialerne elasticitet, holdbarhed og virker brandhæmmende. PCB findes hovedsageligt i følgende byggematerialer i dag:

 • Fuger omkring vinduer. Både udvendige og indvendige
 • Bygningsfuger. Fx fuger mellem betonelementer.
 • Fuger omkring gulvafløb eller fuger, som er lavet til tætning af vådrum langs væg og gulv
 • Slidstærke malinger og belægninger på gulve og vægge
 • Termoruder mellem de to lag glas eller i tætningslisten mellem glasset og termorudens ramme og karm
 • Lysstofrør (kondensatorerne i lysstofarmaturer), som typisk er placeret i køkkener, badeværelser og i kældre.

Fakta om PCB

Det kan du selv gøre

Der er størst sandsynlighed for at finde PCB i ud- og indvendige fuger. I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

 

For: bygningsejere

Der kan være brugt PCB i alle typer bygninger opført eller ombygget eller renoveret i perioden 1950-1977. Det viser en kortlægning som Miljøstyrelsen og Energistyrelsen fik lavet i 2013. Det er dog kun i meget få tilfælde, at PCB i byggematerialer forurener indeluften, så det er sundhedsfarligt. PCB er sundhedsfarligt, hvis PCB-niveauet i indeluften er for højt.

Kortlægningen viser, at der blev fundet materialer med PCB i mere end 75 pct. af de undersøgte bygninger.

PCB blev brugt i byggematerialer i perioden 1950-1977, og findes derfor også i alle slags bygninger.

PCB blev mest brugt i bløde fugematerialer. Undersøgelsen viser, at ca. 90 pct. af etagebygninger, ca. 80 pct. af de offentlige institutioner og kontorbygninger og ca. 73 pct. af de undersøgte én- og tofamiliehuse fra perioden indeholder byggematerialer med PCB.

Det er Miljøstyrelsen og Energistyrelsen, der har fået lavet en kortlægning af PCB i den danske bygningsmasse. Der er undersøgt et repræsentativt udsnit af etageejendomme, kontorbygninger/offentlige institutioner og én- og tofamiliehuse, fra perioden 1950-1977, hvor PCB blev brugt i byggematerialer.

Læs kortlægningen af PCB i den danske bygningsmasse

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

 

For:
Borgere, byggevirksomheder, bygningsejere, kommuner

Der kan være PCB i alle bygninger, der er opført, ombygget eller renoveret i perioden 1950-1977. PCB blev i vidt omfang brugt i byggematerialer som fx fuger, termoruder, slidstærk maling og gulvbelægning. Indtil 1986 også i lysstofrør.

En undersøgelse af de danske bygninger viser, at der blev fundet materialer med PCB i mere end 73 pct. af de én og tofamiliehuse fra perioden 1950-1977, hvor PCB blev brugt i byggematerialer.

PCB blev brugt til alle typer bygninger, men blev mest brugt i bløde fugematerialer. Undersøgelsen viser, at ca. 90 pct. af etagebygninger, ca. 80 pct. af de offentlige institutioner og kontorbygninger og ca. 73 pct. af de undersøgte én- og tofamiliehuse fra perioden indeholder byggematerialer med PCB.

Det er dog kun i meget få tilfælde, at PCB i byggematerialer forurener indeluften, så det er sundhedsfarligt.

Det er Miljøstyrelsen og Energistyrelsen, der har fået lavet en undersøgelse af PCB i den danske bygningsmasse.

Læs mere om resultaterne af Miljøstyrelsens PCB-undersøgelsen

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

 

For:

Borgere, bygningsejere

PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø. PCB afgives fra byggematerialer, men er ikke akut giftigt for mennesker. Det kan dog være en helbredsrisiko, hvis vi bliver udsat for forhøjede niveauer af PCB igennem flere år. Det er ejeren af bygningen, der har ansvaret for at sikre, at PCB-niveauet ikke er for højt.

Er mennesker udsat for PCB gennem en lang årrække, kan der ske skader på hud og forplantningsevne. Ophober PCB sig i kroppen over længere tid, er der risiko for skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunforsvar og hormonsystem. PCB er også mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Mennesker optager primært PCB gennem kosten, men PCB kan også blive optaget ved indånding og ved hudkontakt med PCB-holdige materialer. Fødevarer er den største kilde til PCB i kroppen.

Særligt spædbørn, gravide og ammende kvinder bør ikke opholde sig i bygninger med for højt PCB-niveau.

Ejeren af en bygning har pligt til at gribe ind, hvis PCB-niveauet er så højt, at det er sundhedsskadeligt.

Helbredsmæssige effekter af PCB

Det kan du selv gøre

Er du nervøs for, om dit helbred er påvirket af PCB fra din bygning bør du kontakte din egen læge.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger

 

For:

Borgere, bygningsejere, kommuner

Når du køber et hus, der er bygget, ombygget eller renoveret i perioden 1950-1977 er der risiko for, at det indeholder PCB. Du kan derfor bede sælger om at få lavet en undersøgelse for PCB, men det er ikke et lovkrav.

En undersøgelse af, om der er PCB i huset, kan laves efter retningslinjerne på PCB-guiden.dk

Det er ikke er et lovkrav, at der bliver undersøgt for PCB i forbindelse med ejendomshandler, og derfor kan du ikke kræve, at sælger laver undersøgelsen.

Vejledning til at undersøge om der er PCB i bygningen

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er og hvad du kan gøre.

Viden om udbredelsen af PCB i bygninger i Danmark er kortlagt af Miljøstyrelsen og Energistyrelsen i 2013.

 

For: 

Borgere, bygningsejere