Genbrugs- og affaldsvirksomheder

Som genbrugs- og affaldsvirksomhed skal I have opmærksomhed på, at PCB-holdige byggematerialer bliver håndteret korrekt.

Der er sandsynlighed for at støde på PCB, når I arbejder med byggematerialer fra bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977.

Du har som arbejdsgiver ansvar for, at dine ansatte ikke bliver udsat for PCB i indeklimaet og ved håndtering af PCB.

PCB skal håndteres efter særlige regler. Alt affald med PCB skal som udgangspunkt destrueres.

Byggematerialer hvor PCB har været anvendt

  • Termoruder
  • Indvendige og udvendige fugemasser
  • Gulvmasser
  • Maling, ved behov for særlig holdbarhed
  • Gulvbelægning i vådrum, og på steder med kraftig slid
  • Isolerings- og kølemiddel i elektrisk udstyr
  • Kondensatorer i køleskabe, lysarmaturer og elektriske apparater
  • Transformatorer
  • Elektriske kabler.