Arbejdsmiljø

Som arbejdsgiver har du ansvar for, at dine medarbejdere er beskyttet mod PCB på arbejdspladsen.

Indeklimaet på arbejdspladsen må ikke være sundhedsskadeligt. Hvis der er tvivl, om der er PCB i arbejdslokalerne, har du har pligt til at undersøge det og igangsætte en eventuel afhjælpning.

Spørgsmålet om PCB i indeklimaet, skal indgå i den lovpligtige arbejdspladsvurdering.

Både kommunen og Arbejdstilsynet kan gribe ind, hvis de bliver opmærksomme på, at en arbejdsplads er sundhedsfarlig.

For kommunens vedkommende i henhold til Byfornyelsesloven og for Arbejdstilsynets vedkommende i henhold til arbejdsmiljølovgivningen.

Gode råd til hvad du selv kan gøre

Hvis der er konstateret PCB i indeluften er der nogle forholdsregler, man kan tage i perioden, indtil der er udarbejdet en plan for nedbringelse af niveauet.

  • Luft godt ud et par gange om dagen. Udluftning ved åbne vinduer kan reducere PCB i indeluften
  • Gør rent. Støvsugning og aftørring af alle flader kan reducere en eventuel tilstedeværelse af PCB i indeluften
  • Undgå at berøre de materialer, som er mistænkt for at afgive PCB, fx fuger der kan være PCB-holdige.
  • Sænk evt. temperaturen i rummet. Fx kan PCB-holdige fuger afgive mere PCB ved høje temperaturer

Kort om PCB

PCB er en forkortelse af Poly-Chlorede Biphenyler

PCB er en miljøgift, der kan skade mennesker og miljø

PCB blev brugt i byggematerialer som fx fugemasse og termoruder i perioden 1950 – 1977. Selvom der er PCB i bygningen, er det ikke givet, at det er forbundet med en forøget helbredsrisiko

PCB kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved hudkontakt med PCB-holdige materialer

PCB kan være helbredsskadelig, men formodes ikke at medføre akut sygdom. Ved langvarig udsættelse for høje værdier er der set skader på hud og forplantningsevne. Herudover er langtidsophobningen af PCB sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. Endvidere mistænkes PCB for at være kræftfremkaldende.