Affaldshåndtering

PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø, og derfor er arbejdet med PCB-holdige byggematerialer også farligt. Skal du have fjernet PCB, bør det gøres af professionelle, der kan tage særlige forholdsregler, og har det rette beskyttelsesudstyr. PCB-holdigt affald skal frasorteres, det må ikke blandes med andet affald og skal håndteres efter særlige regler.

Inden din bygning renoveres eller rives ned, har du som bygherre ansvar for at det bliver undersøgt, om den indeholder PCB.

PCB-holdigt affald skal frasorteres og må ikke blandes med andet affald. PCB i affald skal som udgangspunkt destrueres, så PCB helt fjernes fra miljøet.

Affald, der indeholder med end 50 mg PCB/kg skal klassificeres som farligt affald og skal destrueres.

Er PCB-koncentrationen i affaldet under 50 mg/kg, er der mulighed for, at affaldet kan blive deponeret. Det fremgår af den enkelte kommunes affaldsregulativ, hvordan du skal håndtere dit PCB-holdige affald. Du kan læse affaldsregulativet på kommunes hjemmeside, og kommunen har pligt til at fortælle dig, hvordan du skal håndtere dit PCB-holdige affald.


Læs mere om håndtering af PCB-holdigt affald

Det kan du selv gøre

Kontakt din kommune, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal håndtere eller bortskaffe det PCB-holdige byggeaffald.

Du kan få hjælp til at identificere og håndtere PCB i din bygning hos en række virksomheder med specialviden om PCB. Du kan fx søge på internettet efter ”PCB” og ”undersøgelse” eller ”rådgivning” eller ”måling”, for at finde firmaer, der kan hjælpe dig.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

 

For: 

Bygningsejere

Når du køber et hus, der er bygget, ombygget eller renoveret i perioden 1950-1977, skal du være opmærksom på, at PCB i vidt omfang blev brugt i byggematerialer i denne periode. Det kan derfor være en god idé, at få foretaget en undersøgelse for PCB i forbindelse med handlen.

Byggematerialer, hvor der er tilsat PCB, omfatter bl.a. fuger, termoruder, slidstærke maling og gulvbelægning og kondensatorer i lysstofarmaturer.

Når man skal identificere PCB, skal man gå systematisk til værks. Man kan indledningsvis vurdere sandsynligheden for PCB ud fra bygningens alder, viden om renoveringer og ved visuel gennemgang af relevante PCB-kilder. Egentlige målinger kan påvise, om der er PCB til stede, hvor og i hvilke mængder.

Vejledning til at undersøge om der er PCB i bygningen

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er og hvad du kan gøre.

Viden om udbredelsen af PCB i bygninger i Danmark er kortlagt af Miljøstyrelsen og Energistyrelsen i 2013.

 

For:

Borgere, bygningsejere

Prisen på, hvor meget det koster at fjerne PCB fra en bygning, afhænger af den konkrete bygning. Det har fx betydning hvilke byggematerialer, der indeholder PCB, hvor besværligt det er at fjerne dem, og hvor højt PCB-niveauet er.

Energistyrelsen har udgivet en rapport, hvor man kan læse om, hvad det har kostet i andre projekter at fjerne PCB. Her regner man med en enhedspris for alle bygningstyper. PCB i indeluften måles som koncentrationen af PCB pr. m3 luft.

Erfaringer fra andre projekter viser, at det koster mellem 500-5000 kr./ m2 at nedbringe PCB-niveauet. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at PCB-niveauet ligger under under 300 ng/m3.

Se rapport om priser for at fjerne PCB i bygninger i Vidensbanken på PCB-guiden

Det kan du selv gøre

Du kan få hjælp til at identificere og håndtere PCB i din bygning hos en række virksomheder med specialviden om PCB. Du kan fx søge på internettet efter ”PCB” og ”undersøgelse” eller ”rådgivning” eller ”måling”, for at finde firmaer, der kan hjælpe dig.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

 

For:

Borgere, bygningsejere, kommuner

Du skal aflevere PCB-holdigt byggeaffald fra en nedrivning eller renovering på kommunens genbrugsplads.

PCB-holdigt affald skal frasorteres og må ikke blandes med andet affald. PCB i affald skal som udgangspunkt destrueres, så PCB helt fjernes fra miljøet.

Affald, der indeholder med end 50 mg PCB/kg skal klassificeres som farligt affald og skal destrueres.

Er PCB-koncentrationen i affaldet under 50 mg/kg, er der mulighed for, at affaldet kan blive deponeret.

Det fremgår af den enkelte kommunes affaldsregulativ, hvordan du skal håndtere dit PCB-holdige affald. Du kan læse affaldsregulativet på kommunes hjemmeside, og kommunen har pligt til at fortælle dig, hvordan du skal håndtere dit PCB-holdige affald.


Læs mere om håndtering af PCB-holdigt byggeaffald

Det kan du selv gøre

Kontakt din kommune, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal håndtere og bortskaffe det PCB-holdige byggeaffald.

Du kan også få hjælp til at identificere og håndtere PCB i din bygning hos en række virksomheder med specialviden om PCB. Du kan fx søge på internettet efter ”PCB” og ”undersøgelse” eller ”rådgivning” eller ”måling”, for at finde firmaer, der kan hjælpe dig.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

 

For: 

Bygningsejere

PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø, og derfor er arbejdet med PCB-holdige byggematerialer også farligt. Skal du have fjernet PCB skal det gøres af professionelle, der kan tage særlige forholdsregler og har det rette beskyttelsesudstyr. PCB-holdigt affald skal frasorteres, må ikke blandes med andet affald og skal håndteres efter særlige regler.

Du kan nedbringe PCB i indeluften ved bl.a. at øge ventilationen, gøre rent og sænke temperaturen. Vil du have fjernet PCB-kilderne helt, skal du renovere bygningen og skifte fx termoruder og skære fuger ud.

Før du sætter eventuelle afhjælpnings- eller renoveringstiltag i gang, er det vigtigt, at du rådfører dig med en virksomhed, der har indsigt i og erfaring med håndtering af PCB. Håndtering af PCB er en opgave for professionelle, da man skal tage væsentlige sikkerheds- og miljømæssige hensyn. PCB-holdigt affald skal frasorteres, det må ikke blandes med andet affald og skal håndteres efter særlige regler.

Håndtering af PCB-holdigt affald

En forkert udført renovering kan i værste fald øge PCB-indholdet i indeluften, de andre bygningsdele og den videre affaldshåndtering.

Sådan nedbringer du PCB i indeluften

Sådan fjerner du PCB fra bygningen

Det kan du selv gøre

Du kan få hjælp til at identificere og håndtere PCB i din bygning hos en række virksomheder med specialviden om PCB. Du kan fx søge på internettet efter ”PCB” og ”undersøgelse” eller ”rådgivning” eller ”måling”, for at finde firmaer, der kan hjælpe dig.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

Når du køber et hus, der er bygget, ombygget eller renoveret i perioden 1950-1977 er der risiko for, at det indeholder PCB. Du kan derfor bede sælger om at få lavet en undersøgelse for PCB, men det er ikke et lovkrav.

En undersøgelse af, om der er PCB i huset, kan laves efter retningslinjerne på PCB-guiden.dk

Det er ikke er et lovkrav, at der bliver undersøgt for PCB i forbindelse med ejendomshandler, og derfor kan du ikke kræve, at sælger laver undersøgelsen.

Vejledning til at undersøge om der er PCB i bygningen

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er og hvad du kan gøre.

Viden om udbredelsen af PCB i bygninger i Danmark er kortlagt af Miljøstyrelsen og Energistyrelsen i 2013.

 

For:

Borgere, bygningsejere

PCB kan sprede sig fra de materialer, de oprindeligt var i til andre materialer i boligen eller bygningen. Der kan derfor stadigt godt være PCB tilbage i bygningen, selvom du har fjernet fx vinduer eller fuger med PCB.

PCB kan være afdampet og trængt ind i andre materialer i bygningen via luften. Fx ind i tæpper, møbler og tapeter. Med tiden kan PCB også være sivet ind i andre byggematerialer omkring de PCB-holdige.

Før du sætter eventuelle afhjælpnings- eller renoveringstiltag i gang, er det vigtigt, at du rådfører dig med en virksomhed, der har indsigt i og erfaring med håndtering af PCB. Håndtering af PCB er en opgave for professionelle, da man skal tage væsentlige sikkerheds- og miljømæssige hensyn. PCB-holdigt affald skal frasorteres, det må ikke blandes med andet affald og skal håndteres efter særlige regler.

Håndtering af PCB-holdigt affald

En forkert udført renovering kan i værste fald øge PCB-indholdet i indeluften, de andre bygningsdele og den videre affaldshåndtering.

Sådan nedbringer du PCB i indeklimaet
Det kan du selv gøre

Du kan også få hjælp til at identificere og håndtere PCB i din bygning hos en række virksomheder med specialviden om PCB. Du kan fx søge på internettet efter ”PCB” og ”undersøgelse” eller ”rådgivning” eller ”måling”, for at finde firmaer, der kan hjælpe dig.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

 

For:

Bygningsejere