Arbejdsgivers ansvar ved renovering og nedrivning

Hvis din byggevirksomhed arbejder med bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, er der risiko for for at støde på PCB-holdige byggematerialer.

Når dine medarbejdere arbejder med PCB, skal de bære særligt beskyttelsesudstyr, der beskytter mod skadelige påvirkninger.

Arbejdstilsynet har fastsat en grænseværdi for PCB på 0,01 mg/m3, der gælder, når I arbejder med PCB-holdige materialer.

Som arbejdsgiver skal du endvidere sikre:

  • At undersøge om der kan være PCB, eller andre sundhedsskadelige stoffer i de berørte bygningsdele
  • At udarbejde en skriftlig plan for arbejdets udførelse, der beskriver arbejdet med PCB.
  • Eventuelt rådgiveransvar, hvis virksomheden har udarbejdet byggeprojektet.

Spørgsmålet om PCB i indeklimaet og på byggeopgaver, skal indgå i den lovpligtige arbejdspladsvurdering hvis det er relevant.

Kort om PCB

PCB er en forkortelse af Poly-Chlorede Biphenyler

PCB er en miljøgift, der kan skade mennesker og miljø

PCB blev brugt i byggematerialer som fx fugemasse og termoruder i perioden 1950 – 1977. Selvom der er PCB i bygningen, er det ikke givet, at det er forbundet med en forøget helbredsrisiko

PCB kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved hudkontakt med PCB-holdige materialer

PCB kan være helbredsskadelig, men formodes ikke at medføre akut sygdom. Ved langvarig udsættelse for høje værdier er der set skader på hud og forplantningsevne. Herudover er langtidsophobningen af PCB sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. Endvidere mistænkes PCB for at være kræftfremkaldende.