Inden du går i gang med at renovere, eller ombygge eller rive din bygning ned, skal du er det vigtigt at finde ud af om, den indeholder der er brugt PCB-holdige byggematerialer. Det PCB-holdige byggeaffald skal nemlig håndteres korrekt, så det ikke bliver spredt i miljøet. Det er dig, der som bygherrens har ansvar at undersøge bygningen undersøges inden arbejdet startes. Du skal frasortere PCB-forurenede affald og du må ikke blande det med andet affald.

Som bygherre har du ansvar for, at din bygningen bliver undersøgt for om den indeholder PCB-holdige materialer, inden du påbegynder en renovering eller nedrivning.

Først skal du foretage en såkaldt screening, som skal afklare om din bygning kan indeholde PCB. Du skal screene din bygning for PCB hvis renoverings- eller nedrivningsarbejdet:

 • omfatter udskiftning termoruder,
 • omfatter mere end 10 m2, eller
 • giver mere end 1 tons affald

Din bygning kan indeholde PCB, hvis den:

 • er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977
 • har termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977


Viser screeningen , at der er risiko for, at bygningen indeholder PCB, skal du som bygherre få lavet en kortlægning, hvor prøver fra bygningen analyseres for PCB. Det er kompliceret at identificere PCB, og derfor bør du få en fagkyndig i PCB til at hjælpe med at gennemgå huset for PCB-kilder.

Du skal sende resultatet af screening og en kortlægning til kommunen, sammen med en vurdering af, hvor meget PCB-holdigt affald renoverings- eller nedrivningsarbejdet vil give.

Læs mere om screeningspligt og håndtering af affald, der indeholder PCB på PCB-guiden

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

 

For:

Borgere, bygningsejere

I perioden 1950-1977 blev PCB ofte brugt i fuger, termoruder og slidstærke malinger og gulvbelægninger. Frem til 1986 også i lysstofrør (kondensatorerne i lysstofarmaturer).

PCB blev brugt på grund af sine tekniske egenskaber, som bl.a. giver byggematerialerne elasticitet, holdbarhed og virker brandhæmmende. PCB findes hovedsageligt i følgende byggematerialer i dag:

 • Fuger omkring vinduer. Både udvendige og indvendige
 • Bygningsfuger. Fx fuger mellem betonelementer.
 • Fuger omkring gulvafløb eller fuger, som er lavet til tætning af vådrum langs væg og gulv
 • Slidstærke malinger og belægninger på gulve og vægge
 • Termoruder mellem de to lag glas eller i tætningslisten mellem glasset og termorudens ramme og karm
 • Lysstofrør (kondensatorerne i lysstofarmaturer), som typisk er placeret i køkkener, badeværelser og i kældre.

Fakta om PCB

Det kan du selv gøre

Der er størst sandsynlighed for at finde PCB i ud- og indvendige fuger. I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

 

For

Bygningsejere

Der kan være brugt PCB i alle typer bygninger opført eller ombygget eller renoveret i perioden 1950-1977. Det viser en kortlægning som Miljøstyrelsen og Energistyrelsen fik lavet i 2013. Det er dog kun i meget få tilfælde, at PCB i byggematerialer forurener indeluften, så det er sundhedsfarligt. PCB er sundhedsfarligt, hvis PCB-niveauet i indeluften er for højt.

Kortlægningen viser, at der blev fundet materialer med PCB i mere end 75 pct. af de undersøgte bygninger.

PCB blev brugt i byggematerialer i perioden 1950-1977, og findes derfor også i alle slags bygninger.

PCB blev mest brugt i bløde fugematerialer. Undersøgelsen viser, at ca. 90 pct. af etagebygninger, ca. 80 pct. af de offentlige institutioner og kontorbygninger og ca. 73 pct. af de undersøgte én- og tofamiliehuse fra perioden indeholder byggematerialer med PCB.

Det er Miljøstyrelsen og Energistyrelsen, der har fået lavet en kortlægning af PCB i den danske bygningsmasse. Der er undersøgt et repræsentativt udsnit af etageejendomme, kontorbygninger/offentlige institutioner og én- og tofamiliehuse, fra perioden 1950-1977, hvor PCB blev brugt i byggematerialer.

Læs kortlægningen af PCB i den danske bygningsmasse

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

 

For:

Borgere, byggevirksomheder, bygningsejere, kommuner

Der kan være PCB i alle bygninger, der er opført, ombygget eller renoveret i perioden 1950-1977. PCB blev i vidt omfang brugt i byggematerialer som fx fuger, termoruder, slidstærk maling og gulvbelægning. Indtil 1986 også i lysstofrør.

En undersøgelse af de danske bygninger viser, at der blev fundet materialer med PCB i mere end 73 pct. af de én og tofamiliehuse fra perioden 1950-1977, hvor PCB blev brugt i byggematerialer.

PCB blev brugt til alle typer bygninger, men blev mest brugt i bløde fugematerialer. Undersøgelsen viser, at ca. 90 pct. af etagebygninger, ca. 80 pct. af de offentlige institutioner og kontorbygninger og ca. 73 pct. af de undersøgte én- og tofamiliehuse fra perioden indeholder byggematerialer med PCB.

Det er dog kun i meget få tilfælde, at PCB i byggematerialer forurener indeluften, så det er sundhedsfarligt.

Det er Miljøstyrelsen og Energistyrelsen, der har fået lavet en undersøgelse af PCB i den danske bygningsmasse.

Læs mere om resultaterne af Miljøstyrelsens PCB-undersøgelsen

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

 

For: 

Borgere, bygningsejere