Fjern PCB-holdige kilder, også når du renoverer

De to primære måder, man kommer i kontakt med PCB, er ved berøring og indånding.

Har du en mistanke om, at der er PCB i din bygning, er der forskellige ting, du kan gøre for at reducere risikoen for at komme i kontakt med PCB.

Du kan reducere indholdet af PCB i indeluften ved at:

  1. Øge ventilationen i din bygning
  2. Sænke temperaturen

Det er vigtigt, at din bygning har tilstrækkelig ventilation i form af tilførsel af frisk luft. Undersøgelser har vist at tilstrækkelig ventilation kan mindske risikoen for påvirkning med PCB betydeligt.

Koncentrationen af PCB i indeluften stiger med temperaturen. Det er derfor vigtigt, at temperaturen i bygningen ikke er for høj. Den optimale temperatur er omkring 20-22 °C.

Du kan fjerne de byggematerialer eller lysstofarmaturer, som indeholder PCB. Det nedbringer risikoen for berøring med PCB-holdige materialer og koncentrationen af PCB i indeluften, da PCB afgives fra byggematerialer og lysstofarmaturer til omgivelserne.

Du kan fjerne:

  • Termoruder
  • Fuger fra perioden 1950-1977
  • Lysstofarmaturer fra perioden 1950-1986
  • Indvendige malede overflader, som slidstærke malinger i bryggerser og badeværelser, som er blevet malet i perioden 1950-1977

Termoruder fra perioden 1950-1977 er mere end 36 år gamle. De kan med stor sandsynlighed udskiftes med nyere termoruder, som kan give dig en besparelse på varmeregningen. Ved udskiftning af termoruder fra perioden 1950-1977 fjernes ligeledes eventuelle bløde fuger, som termoruderne er tætnet med udvendigt og indvendigt.

Der kan foretages udskiftning af bløde fuger omkring gulvafløb samt fuger, som er udført for at tætne vådrum langs væg og gulv.

Du kan udskifte lysstofarmaturer fra PCB-perioden med nyere lyskilder, som formodentligt vil give en energibesparelse.

Slidsstærke malede overflader, som indeholder PCB, kan fjernes ved vådslibning eller tilsvarende.

Hvis jeg gennemføre disse tiltag, er al PCB så fjernet fra min bygning?

Nej, desværre. PCB vandrer fra de PCB-holdige materialer ind i de materialer, som er ved siden af. Der vil derfor sidde rester af PCB i de tilstødende materialer.

PCB frigives også til luften og optages af andre materialer. Det vil derfor også være muligt at finde spor af PCB i inventar og materialer, som har været i en bygning med PCB-holdige materialer. F.eks. optages PCB let i plastikmaterialer og skummaterialer så som polstring i møbler.

Det er dog meget sandsynligt, at der ikke vil være en betydende påvirkning af indeluften med PCB, hvis termoruder, lysstofarmaturer, bløde fuger og større malede overflader fjernes.

Bortskaffelse af PCB-forurenede materialer

Ved fjernelse af PCB-holdige byggematerialer er det bygningsejerens ansvar at bortskaffe de PCB-holdige materialer forsvarligt, så de ikke påvirker vores miljø.

Arbejdsmiljø ved brug af bygningen og ved renovering

Som bygningsejer er det også dit ansvar, at arbejdsmiljøloven bliver overholdt ved brug af bygningen og ved udførelse af arbejde på bygningen.