Måling af PCB i indeluften

Få eventuelt udført måling af PCB-koncentrationen i indeluften, hvis der er PCB i bygningsdelene.

Hvis der er PCB i bygningsdelene, er der risiko for, at der er PCB i indeluften. Overordnet set vil en høj PCB-koncentration i materialeprøver give større koncentrationer af PCB i indeklimaet. Men der er mange forhold som spiller ind, fx materialernes placering, ventilation m.v. Schweiziske erfaringer viser, at en koncentration på over 10.000 mg pr. kg materiale (ppm) eller 1% kan medføre en afgasning til indeluften i et omfang, der betyder, at de laveste aktionsværdier for indeluften overskrides.

Målinger af PCB i indeluften skal udføres af fagfolk og planlægges grundigt, inden selve målingerne bliver gennemført.

Følg den vejledning, der i 2010 blev opstillet af Force Technology.