Identificér PCB-holdige kilder i din bygning

Du kan selv foretage en indledende gennemgang af din bygning for at checke for mulige PCB-kilder:

Du kan undersøge om der er bløde fuger i din bygning.

Du bør tjekke følgende steder:

Er dine termoruder isat med bløde fuger udvendigt eller indvendigt?

Er der bløde fuger ved gulvafløb eller som tætning mellem væg og gulv i vådrum som badeværelse og bryggers?

Er der anvendt bløde fuger andre steder i bygningen?

Du kan se eksempler på, hvor der kan være PCB-fuger på billederne nedenunder

Dilatationsfuger:

Fuge ved vindue:

Fuge ved vindue - udvendigt:

Du kan kontrollere, om dine vinduer og døre indeholder en termorude, som er fra PCB-perioden 1950-1977.

Termoruden kan dog godt være udskiftet, uden at vinduernes eller dørenes karme og rammer er udskiftet. Karme og rammer kan også indeholde PCB, hvis de er fra perioden 1950-1977.

For at kontrollere, om termoruder er fra PCB-perioden, skal aluminiumslisten mellem de to glaslag i termoruden undersøges.

Der kan normalt findes et datostempel. Stemplet kan se ud som på nedenstående billede:

Hvis du har lysstofarmaturer i din bygning, kan de være fra perioden 1950-1986 og kan indeholde PCB. Lysstofarmaturer findes typisk i køkkener, badeværelser, kældre, garager og lignende.

For at finde ud af, om dit lysstofarmatur er fra perioden 1950-1986, kan du måle lysstofrøret. Hvis det er over 16 mm i diameter, og lysstofarmaturet er af ældre dato, kan det være fra PCB-perioden. Du kan opnå ekstra sikkerhed ved at tage lysstofarmaturet ned. På bagsiden af lysstofarmaturet skal du se efter kondensatoren, der er en cylinder eller en firkantet beholder, typisk af aluminium.


Disse billeder viser, hvad du skal se efter.

Lysstofarmatur med kondensator:

Eksempler på placering af kondensatorerne i armaturer til kviksølvdamplampe (øverst) og natriumlampe (nederst). Billederne til venstre viser pærerne i lamperne, mens billederne til højre viser de åbne armaturer:

Beholderen er typisk stemplet med en måned og et år:

Slidstærke malede overflader kan være vanskelige at identificere, idet der kan være foretaget overmalinger, renoveringer eller lignende. Selvom PCB-holdige malinger er malet over, vil de fortsat afgive PCB til indeluften.

De slidsstærke malede overflader findes typisk i gangarealer på vægge og gulve samt i bryggerser og badeværelser, og der er enkelte eksempler på malede overflader i køkkener.

Derudover er der påvist PCB i malinger, som er anvendt til maling af metaloverflader, f.eks. radiatorer, faldstammer (indvendige kloakrør), trappegelændere og lignende.

Der er ikke muligt at se på en maling, om den indeholder PCB. For at være sikker på, om en maling indeholder PCB, der kan give en risiko for påvirkning af indeluften, er det nødvendigt at foretage en måling af indeluften.

Skal der foretages ombygning, er det nødvendigt at udtage en prøve af den malede overflade for at vurdere indholdet af PCB.

Tjekliste