Tjekliste for bygninger fra 1950 - 1963

Denne tjekliste giver dig et hurtigt overblik over de områder, som er væsentlige, når man skal identificere og fjerne PCB.

Du kan også hente hjælp fra Affaldsbekendtgørelsens screeningsskema:

Bløde fuger

Fuger fra perioden 1950-1977 kan indeholde PCB.

Der kan foretages en udskiftning af bløde fuger omkring termovinduer, gulvafløb eller fuger, som er udført for at lave tætning af vådrum langs væg og gulv.

Termoruder

Termoruder fra perioden 1950-1977 er mere end 36 år gamle. De kan med stor sandsynlighed udskiftes med nyere termoruder, som dermed fjerner en potentiel PCB risiko og som samtidigt vil give dig en energibesparelse i forhold til din varmeregning.

Ved udskiftning af termoruder fra perioden 1950-1977, fjernes ligeledes eventuelle bløde fuger som termoruderne er tætnet med langs bygningen udvendigt og indvendigt.

Lysstofarmaturer

Har du lysstofarmaturer fra perioden 1950-1986 kan du udskifte dem med nyere lyskilder.

Ved udskiftning af lysstofarmaturer fra perioden, fjerner du en potentiel PCB risiko og samtidigt kan du måske opnå en besparelse i forhold til din elregning.

Indvendige malede overflader

De slidsstærke malede overflader fra 1950-1977 findes typisk i gangarealer på vægge og gulve, i bryggers, badeværelser og der er enkle eksempler på malede overflader i køkkener.

Det kan fjernes ved vådslibning eller tilsvarende. Du bør søge rådgivning ved dette.

Dit ansvar som bygningsejer

Det er dit ansvar som bygningsejer at overholde arbejdsmiljøloven og bortskaffe de PCB-holdige materialer forsvarligt, så de ikke påvirker vores miljø.

Din kommune kan hjælpe og vejlede dig med oplysninger om, hvordan bortskaffelse skal foretages og hvordan materialerne skal sorteres.