6. maj 2015

Publiceret 06-05-2015

Miljøstyrelsen har udsendt en vejledning om håndtering af PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer. Vejledningen skal understøtte elektronikbekendtgørelsens regler om at kondensatorer, der indeholder PCB, skal udtages ved selektiv behandling af affald.

Læs mere i vejledningen, der kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside