Sikkerhedsudstyr ved arbejde med PCB

Du har som arbejdsgiver ansvar for at dine medarbejdere benytter sikkerhedsudstyr afhængig af arbejdssituation.

Ved udtagning af prøve til analyse for PCB:

  • Plasthandsker, som er PCB-bestandig, fx af butylgummi, neopren, viton eller 4H
  • FIltermaske med A2P3-filter ved risiko for støvudvikling eller opvarmning

Ved sanering af fuger og fjernelse af PCB-holdigt beton:

  • Luftforsynet åndedrætsværn eller turboenhed med A2P3-filter ved støvende arbejde og opvarmning. Filtermaske kan anvendes ved arbejde under 3 timer. Åndestrætsværn kan undlades ved udskæring af fuger med kniv, eller hvis der ikke sker støvudvikling eller opvarmning.
  • Handsker af materiale der beskytter mod PCB fx butylgummi, neopren, viton eller 4H
  • Heldækkende overtræksdragt, klasse 4/5